پرش لینک ها

شرایط گارانتی

مشمول گارانتی

كليه فنها در شرايط نرمال كاركرد بمدت يكسال پس از تحويل و يا شش ماه پس از راه اندازی هر كدام زودتر انجام شود ضمانت می شوند.

  • الكتروفن هایی كه در خارج از سالن نصب می شود حتماً باید محل كاركرد را مسقف نمائيد تا از آب باران و غبار مخرب محفوظ باشد.
  • ياتاقانها نبايد زير باران بماند.
  • چنانچه به هر دليلی فن را نمی خواهيد بلافاصله پس از تحویل استفاده نمائيد باید حتماً در محل سرپوشيده و غيرآلوده نگهداری كنيد.
  • به جدول نگهداری و نصب كاملاً دقت نمائيد و طبق آن عمل كنيد.
  • دستورالعمل راه اندازی را كاملاً مطالعه كنيد و به نكات آن توجه داشته باشيد.
  • بعد از راه اندازی اوليه الكتروفن بايستی بمدت يكروز هر ۲ ساعت كاركرد فن ، گريس ياتاقانها كنترل شود و تسمه ها در صورت لزوم رگلاژ و تنظیم گردد. تذكر مهم : در صورتي كه فن غبار نيمه تر و يا تر مكش مي كند بايستی حتماً هر ۱۵ روز درب بازديد پروانه باز و با فرچه سيمی تميز شود.

عدم مشمول گارانتی

  • نگهداری فن قبل از نصب در محل آلوده و زير باران و گرد و غبار.
  • عيوب فنی ناشی از حوادث طبيعی و غيرمترقبه اعم از سوانح در هنگام حمل و نصب ، ضربه ، آب ، آتش ، نوسانات برق ، استفاده نامناسب و يا تعمير توسط افراد غير متخصص.
  • چون الكترموتور از بازار تهيه می شود يا از طرف خريدار تحويل می گردد در اين مورد الكترموتور جزء گارانتی محسوب نخواهد شد . در صورتی كه هر يک از موارد بالا بصورت صحيح انجام نشود اين شركت هيچ گونه مسئوليتی را در مورد گارانتی فنها قبول نخواهد كرد.
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.