پرش لینک ها

تماس با ما

تهران : کیلومتر 20 جاده قدیم کرج ، شهر قدس خیابان صنعت یکم پلاک 16 جدید

Email: info@sarvian.org

Email: info@sarvian.ir

Phone: +9821 468 291 90

Phone: +9821 468 526 02

Phone: +9821 468 111 02

Phone: +9821 468 805 66

WhatsApp: +989194054054

ارسال پیام

  نام شما

  عنوان درخواست

  ظرفیت فن

  واحد ظرفیت فن

  فشار فن

  واحد فشار فن

  ارتفاع از سطح دریا(متر)

  حرارت ورودی به فن(سانتیگراد)

  سیالی که از داخل فن عبور میکند

  آدرس ایمیل

  شماره تماس شما

  پیام شما

  این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.